Обществено допитване за проекта на прБДС 2497 Библиографски данни в книгите, националeн стандарт от обхвата на БИС/ТК 16

Проектът е предложен от експерти на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и представлява преработено издание на стандарта от 1987 г.

В него се определят библиографските данни, необходими при издаването на книги, тяхното място и последователността на разполагането им в книгата. Стандартът се отнася за издателства, ведомства и организации с издателска дейност. При разработването му са взети предвид съвременното състояние на националната и международна издателска практика, както и необходимостта от унифициране на необходимите данни за качествена библиографска информация.

С текста на проекта може да се запознаете тук.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 13.04.2017 на секретаря на БИС/ТК 16 Десислава Гуленова по електронната поща desislava.gulenova@bds-bg.org.