Дарителска програма „Осинови книга“ в НБКМ

Списък на паметниците, които очакват своите дарители

Защо да „осиновим книга“?

Библиотечните документи, към които има постоянен интерес, се нуждаят постоянно или доста често от реставрационна намеса. Макар и защитени чрез по-ограничения достъп до тях, някои документи от най-ценните колекции на Националната библиотека, които се съхраняват към отделите „Ръкописи и старопечатни книги“, „Български исторически архив“ и „Ориенталски сбирки“, също се налага да бъдат подложени на процедури, удължаващи техния живот. Една значителна част от тези специални колекции, вече е преминала през цялостна реставрация и се намира в добро състояние. Въпреки това има документи, чието реставриране е извършено по стари технологии, което днес се оказва незадоволително. Има и други документи, чиято реставрация по различни причини досега не e била осъществена. Средствата, необходими за възвръщането на оригиналите във вид, който да е максимално близък до техния първоначален облик, са значителни и надхвърлят отпусканото финансиране. Затова, по образеца на редица европейски и американски библиотеки, беше взето решение Националната библиотека също да открие своята постоянна програма.

За разлика от обичайната практика, Националната библиотека поставя като приоритет документи от своите специални колекции, а не от фондовете с по-нови издания. Необичайна е и стратегията първата обявена за реставрация ръкописна книга да бъде притежание на друга институция – Църковно-историческия и архивен институт към Българската патриаршия (ЦИАИ). Причината беше проста – по проект, финансиран от МОМН, научен екип към Националната библиотека състави и издаде първия том от Описа на славянските ръкописи в ЦИАИ, а поради тежкото състояние, в което се намира част от сбирката, бяха предвидени и средства за реставрация. По този начин бяха буквално спасени осем ръкописа и няколко фрагмента. Затова, със съзнанието, че тази дейност не търпи отлагане и че ръкописното наследство не е на една или друга институция, а на държавата и хората, се възприе идеята „осиновяването“ да започне тъкмо с такъв сериозно застрашен ръкопис.

Следващите книжовни паметници бяха подбрани най-вече от специалните колекции на Националната библиотека. Ръкописи и старопечатни книги, вестници и списания, редки и ценни издания и архивни единици, чието състояние налага вземането на спешни мерки, ще бъдат избирани и в близкото бъдеще.

Кой може да стане „осиновител“?

Всеки, който почувства желание да направи този жест. Дарителството може да е еднолично, от държавна или частна институция, от обществени организации. За „осиновяването“ на един документ могат да допринесат няколко дарители. Дарението може да бъде направено на нечие име и по конкретен повод.

Какво получава „осиновителят“?

Осиновителят се удостоява с Дарителска грамота, направена специално за програмата и подписана от директора на Библиотеката. Имената на дарителите се вписват в разделите на уеб сайта на Библиотеката: „Осиновители“ и „Осиновени книги“.

Възможността да получи достъп до документа в неговия оригинален вид, както и/или след приключването на неговата реставрация.

Неговото име ще бъде поставено в кутията за дълготрайно съхраняване на документа чрез специално изработен етикет.

Как да „осиновим книга“?

Дарителят сключва договор за дарение с Библиотеката. В него са посочени точната сума и целта, за която тя ще бъде изразходвана. Избраните за дарение суми могат да бъдат внесени по банков път: Булстат 000672293, IBAN BG20UNCR76303100112993 BIC код UNCRBGSF.

За повече информация: Мария Бранкова (координатор на програмата)

тел.: 02 9183 176

имейл адрес: M.Brankova@nationallibrary.bg

Осиновители
Осиновени книги

Още за „Осинови книга“ в Националната библиотека

в. Култура, бр. 1 (2573), 14 януари 2010

в. Култура, бр. 6 (2578), 19 февруари 2010

в. Култура, бр. 45 (2618), 24 декември 2010

„Аз детето“, 20 март 2018

и др.