Начало 2019-03-22T10:35:28+00:00

Loading...

 

Съобщения

Отговаряйки за изпълнението на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведении и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ), Национална библиотека „Св. Св. Кирил [...]

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ, НАЦИОНАЛНАТА  БИБЛИОТЕКА „СВ.  СВ.  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ“ ВИ  ЧЕСТИТИ СВЕТЛИТЕ  ВЕЛИКДЕНСКИ  ПРАЗНИЦИ ! ОТ 26 ДО 29 АПРИЛ ВКЛ. 2019  Г. БИБЛИОТЕКАТА  НЯМА ДА РАБОТИ. [...]

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ, ИНФОРМИРАМЕ  ВИ,  ЧЕ  С  ЦЕЛ  ОПАЗВАНЕ  И  ДЕЗИНФЕКЦИЯ  НА  БИБЛИОТЕЧНИТЕ  ДОКУМЕНТИ  СТАРТИРА  ОБРАБОТВАНЕТО  ИМ  В  КАМЕРАТА  АНОКСИЯ КНИГИТЕ  ОТ  СИГ.  21 624    ДО  СИГ.  22 999 НЯМА [...]

 

Пътуваща изложба „Посветен на Отечеството“

 

 

Изложба „Българска периодика“

 

 

Клуб „Писмена“

 

Литературна поредица „Галерия на думите“