На 6 май 1651 г. в Рим е отпечатан „Абагар“  на Филип  Станиславов католически епископ от български произход. Книгата е свитък с молитви за разностранна употреба. Вложените  в „Абагар”  молитви следват целия човешки жизнен цикъл – от раждането до смъртта.