Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“  представя експозиция  с фототипни  екземпляри от всички запазени броеве на в. „Дума на българските емигранти“ и статията „Причини за неуспеха на Българското книжовно дружество“. Това е първият самостоятелен вестник на Христо Ботев, издаден в Браила на 10 юни 1871 г. Експозицията е по повод 150-та годишнина от издаването на вестника.