Фондация „Деца на България“

Фондация „Деца на България“  ще представят 3 книги в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Издадените книги са част от кампанията „Нова българска интелигентност“ по теми, свързани с личностно развитие, работа в екип, етика и лидерство.