Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“   ще открие кът на Азербайджан , съвместно с Националната и университетска библиотека  в Баку . Посетителите и читателите на Национална библиотека ще могат да видят книги от колекциите на азербайджанската библиотека за историята, изкуството и книжовното наследство на страната.