Изложба  с творби книги на български автори, които живеят и творят извън България. Българските автори от далечните меридиани, тяхното творчество и връзката с Родината ще бъдат представени чрез книгите им,  част от фонда на Националната библиотека.