Връчване на приза на Националната библиотека „Будител на годината“.