142 години Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

“Книжовност, мъдрост, светлина”

Поздравление на доц. д-р Красимира Александрова

Директор на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

по случай 142-та годишнина

Поздравителни адреси

(по реда на постъпването им)