Издателство „АТЕА“ представи книгата „Обща теория на Образованието – системи и модули“ на 7 октомври в заседателната зала на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

Авторът ѝ Йордан Р. Йорданов е общественик и практик в сферата на културата, науката, изкуствата и образованието. Той притежава задълбочени познания в сферата на историята и културата на българския народ.
Работи в сферата на образованието и обществените процеси, сформиращи национална идентичност, основана на нравствени и морални категории, които изграждат съвременния човек.

Книгата „Обща теория на Образованието” – системи и модули” е научен труд, форматиран като учебник, но може да подпомогне и всички граждани, които участват в различни сфери на обществения живот. Подходяща е както за специалисти и ръководители в сферата на образователното и възпитателно дело, така и за отделните направления на науката, която включва социологията, философията, културата и етиката.

Фотогалерия