Писателката Божидара Цекова ще представи своя роман “Тайните на “Зеленооката” в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Хората наричат “Зеленооката” красива къща в центъра на София, в която няколко поколения живеят повече от седемдесет години. Времето оставя своя отпечатък както върху историята на “Зеленооката”,  така и върху персонажа, неговата съдба и налага промяна в моралните му ценности.