Посолството на Украйна в Република България ще отбележи 150 години от рождението на изтъкнатата украинска писателка Леся Украинка в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Ще бъде представено първото българско издание на драматичната поема „Болярка“ в превод на българския драматург и писател Димитър Христов, както и  четиринадесеттомното академично издание на творбите на Леся Украинка.