Дюи е наречен „патриарх на американското библиотекознание“, а десетичната класификация му донася непреходна известност и признание в библиотечните среди на всички цивилизовани страни. Той е и един от основателите на Американската библиотечна асоциация (ALA, 1876) – първата в света професионална организация на бибилотекари.

Десетичната класификация на Дюи е разпространена в 123 страни на 6 континента. У нас се използва Универсалната десетична класификация (УДК), която е комбинационна йерархична полуфасетна система за класификация, разработена от 1895 до 1905 г. в Международния библиографски институт в Брюксел на основата на Десетичната класификация на Мелвил Дюи. Днес тя се използва основно в Европа и Азия.