Националната библиотека на България е най-голямата обществена библиотека в страната и най-старият културен институт.

През 1878 г. на 28 ноември е избрана  временна библиотечна комисия, която се наема да уреди и отвори библиотеката “според съществующий нейн Устав”. Тази дата по нов стил е 10 декември 1878 и се приема за рождена дата на Националната библиотека.

В рамките на честванията ще бъде проведена  научна конференция под наслова „120 години Тодор Боров – живот отдаден на знанието“. По време на конференцията ще бъдат дискутирани теми свързани с предизвикателствата и проблемите на теорията и практиката на българската библиография и библиотекознание.