Петко Груев Стайнов е български композитор и музикален общественик, обогатил българската музикална култура и допринесъл значително за развитието ѝ, академик.

През 1998 г. роднини и близки сътрудници на Петко Стайнов основават фондация „Петко Груев Стайнов”,  благодарение на която Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” има постоянна експозиция от къщата – музей на композитора.