Целият живот на Андрей Ляпчев сякаш е отражение на историята на България след Освобождението. Участник в Съединението, деятел на Върховния македонски комитет, активен член и водач на Демократическата партия, виден икономист и кооперативен деец, многократно избиран за депутат и назначаван за министър, той взема пряко участие в съдбоносни събития за родината, като стига до най-високия пост в изпълнителната власт.